Reklama
 
Blog | Michaela Suchardová

Ježíš byl gay?

„Ježíš byl soucitný superinteligentní homosexuál, který rozuměl lidským problémům.“
Sir Elton John

Jedna jediná fotografie prý panu Lubomíru Stejskalovi stačila k tomu, aby si „znovu potvrdil dosud spíše jen tušené. Že homosexuálové chtějí víc, než kolik si mohou nárokovat.“ [1] Jedna jediná fotografie z průvodu Prague Pride. Tu ji máme [2]. V popředí na ní stojí chlapík v triku s obrázkem přeškrtnutého kříže, v ruce cedulku s nápisem „Ježíš byl gay“. Nesporný důkaz, že homosexuálové nárokují víc, než by měli. Tedy pro pana Stejskala a některé další dosud prý tolerantní heterosexuály. Zůstávám u této hlavní teze pana Stejskala.

Co na to říct? Už si začínám zvykat, že užívání principu kolektivní viny je mnoha lidem z naší společnosti vlastní. Sáhne-li vilný stařík v šalině mladé holce na zadek, jsou automaticky všichni starci chlípnými hnusníky. Najde-li se v průvodu čítajícím několik desítek tisíc účastníků bez ohledu na víru, pohlaví a orientaci jeden chlapík s kontroverzním transparentem, jsou též automaticky odsouzeníhodní všichni.

Reklama

Rainbow_flag

Ale tak prý všichni ne, dozvídám se v diskuzi na FB. Vinni jsou jen pořadatelé, kteří tam toho pána nechali propagovat jeho „antikřesťanský názor“. Proč nezasáhli? Mlčení přece znamená souhlas. Nabízí se otázka, jak by takovou věc měli pořadatelé řešit? Co špatného ten člověk na fotografii vlastně dělal? Narušil postáváním s cedulkou pokojný průběh průvodu? Provinil se nějak proti našim zákonům? Nebo snad nemá právo na možnost svobodně projevit svůj názor, byť se někomu může zdát idiotský?

Objevil se také požadavek, aby se lidé z LGBT komunity za pána s cedulí omluvili. Připadá mi nevhodné omlouvat čin někoho, koho neznám a na jehož názory a činy nemám absolutně žádný vliv. Je to zbytečné a v podstatě i pokrytecké. Naopak považuju za normální přijmout myšlenku, že mezi homosexuály je zhruba stejné procento blbců (= lidí, s jejichž názorem nesouhlasíme), jako mezi heterosexuály, s čímž bychom měli všichni počítat a brát to jako něco zcela běžného.

Ok, pán z nějakého důvodu odmítá křesťanskou víru, což dává jasně najevo obrázkem na triku. Může mě urážet, pokud má někdo na tričku přeškrtnutou čokoládu, kterou miluju? Ne, to mě nechává naprosto chladnou, ačkoliv mezi mnou a čokoládou je jasně definovaný horoucí vztah. Obrázek na triku mě tedy nijak neuráží. Vyjadřuje jasný názor dotyčného. Alespoň vím, s kým mám tu čest a co od něj mohu čekat.

Takže zbývá nápis „Ježíš byl gay“. Proč ta tři slova tolik lidí uráží? Podobné slogany většinou prezentují lidé, kteří se natolik ztotožnili s Ježíšem, že ho považují za nedílnou součást své komunity. Koneckonců děláme totéž, když Ježíše v našem středoevropském prostoru zobrazujeme jako modrookého blonďáka, kterým zcela určitě nebyl. Ve spojení s názorem vyjádřeným na tričku to tak nejspíš není. No dobře, ale pokud je ten samotný text vázaný výhradně na chlapíka v tričku, proč ho potom spojovat s celou LGBT komunitou? A pak – za podobný výrok pro americký časopis Parade si vyslechl před pár lety své i Sir Elton John [3]. Proto mě zajímá, co je na tom nápisu urážlivého. Je snad slovo „gay“ nadávka?

V diskuzi zazní názory, že je urážlivé přisuzovat pánu Ježíši jakoukoliv sexuální aktivitu. Homosexualita však zdaleka není jen o sexu, ale především o tom, do koho jsme schopni se zamilovat, s kým navazujeme vztahy, s kým jsme schopni žít. Mnoho gayů navíc žije v celibátu, stávají se mnichy a dokonce křesťanskými kazateli. V tom možná vězí ten zásadní problém, že za označením gay mnoho lidí vidí pouze sexualitu, jen ten milostný poměr. Nic víc. Jako kdyby vztah dvou lidí byl jen o sexu. Nevidíte člověka, nevidíte lásku k druhému, nevidíte vztah, vzájemnou oporu, starost o druhého, stesk atd. – jen ten sex. Ale to potom není problém gayů. Mimochodem, důraz na sex mnohem více pěstuje heterosexuální většina – počínaje zamilovanými písničkami a konče sexistickými reklamami. Jenže to nevnímáme. To je přece „normální“. Výhrady k LGBT komunitě jsou pak často o neschopnosti vidět za vztahem dvou lidí víc, než erotický rozměr.

Větu „Ježíš byl gay“ tedy chápu spíš jako upřímný projev víry, jako projev přijetí „za vlastního“, za jednoho z nás. Lidé si potřebují vytvořit nějakou představu, obraz toho, s kým navazují vztah, a ten přirozeně vychází z jejich kultury, stylu života atp., přičemž jejich představa je zpravidla ideál. Přisuzují mu to, co považují za nejlepší. Připadá mi přirozený koncept Indiána v Mexiku, černošského miminka v Africe, modrookého blonďáka i gaye. Proč je tahle představa pro některé věřící tak těžká? Ano, nesmíme zapomínat na dobu, kdy lidé tak bolestně postrádali hmatatelného Boha, až si stvořili zlaté tele. Později Ježíš pravil: „Kdo vidí mě, vidí Otce“ (Jan 14,9). Nejde tedy o to klanět se nějakému obrazu nebo modle, ale tomu, co ten obraz, modla, ikona představuje – tomu, co je za ním. A v tu chvíli je naprosto jedno, zda a jakou podobu či orientaci Ježíši přisuzujeme, pokud už máme tu potřebu. Urážlivého na tom není vůbec nic. Respektive urážlivé jsou na tom jen konotace, které tomu přisuzují právě ti, kteří se tou větou cítí být uraženi. Ale to je potom v jejich hlavách a musí si to srovnat především sami se sebou.

Napadá mne, jaké by byly reakce, kdyby někdo přišel s nápisem „Ježíš byl žena“?

[1] Lubomír Stejskal: „Ježíš byl gay“
[2] Diskutovaný obrázek
[3] Sir Elton John claims Jesus was gay

 

 

V posledním týdnu na toto téma diskutuji s mnoha lidmi. Níže uvedený názor mě velmi zaujal. Se souhlasem jeho autora ho zde sdílím:

Koho zajímá, zda byl Ježíš gay?

Miloval-li, jak věříme, miloval i maličké, miloval i podivíny, blázny a opilce, slepé, umírající, ba i gaye. Byl milostí. Milující i milovaný vidí v druhém sama sebe. V duchu si říká: „Je jako já. Chápe mě a rozumí mi. Nesoudí mne a je mi stále na blízku.“

My, kdo nejsme současníky Ježíšovými, se jen skrze text a vlastní usebrání dobíráme Ježíšova poselství a matně se dobíráme kontextu doby a kultury, ve kterých Ježíš žil a v nichž texty vznikly.

Je tedy na místě rozlišovat mystický a kulturně vázaný kontext čteného.

  • Mystický rozměr je rozměr lásky a odpuštění. O tom není pochyb.
  • Pavel v 1. kapitole Římanům, odkud p. Stejskal cituje, hovoří k lidem kulturního rámce Římské říše, kdy muži marnotratně obcují mezi sebou pro ukojení chtíče a pro vášeň a momentální chtivost zapomínají na lásku, na mystický rozměr života. To většinou není případ současných homosexuálů, kteří hledají prostor pro otevřené vyjádření svého, často celoživotního vztahu, i závazku.
  • Jan v kapitole 8 popisuje případ cizoložnice. Říká jí: „Jdi a nehřeš více.“ Rozuměj: Jdi a miluj! Sami lásky nejsme schopni, raději hlídáme hranice božího zákona, jehož míru nejsme schopni dohlédnout, natožpak abychom byli schopni jej žít.

Je také na místě učit se rozlišovat vlastní osobní postoj a vlastní míru chápání ve vztahu k předávanému poselství.

  • Zhusta máme sklon vytrhávat citace z kontextu jak situačního, textového, tak kulturního, a to jen pro vlastní úzkou potřebu, jak se maně stalo i v uvedeném článku.
  • Stejně tak zhusta a nahodile hodnotíme skupinu, v tomto případě vzniklou jednorázově, podle činu osamělého jednotlivce, který si několik hodin užil nevědoucí radosti ze své provokace, zatímco jiný trpí léta vysokým tlakem.
  • Zhusta věříme svému momentálnímu pocitu, aniž bychom se ptali, jak jsme k němu přišli.
  • Zhusta věříme, že jsme něco pochopili, ačkoli jsme si jen udělali pomíjivý názor.

Ježíš nesoudí.
Ježíš vede a ukazuje.
Cestu.
K sobě.

Bohu díky.

Edit: Osobně je mi úplně fuk, jestli byl Ježíš gay, nebo ne.
Jde o poselství.

Zmiňované texty:

1/ A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádosti své jedni k druhým, mužské pohlaví s mužským pohlavím mrzkost pášíce, a spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce. Zdroj: http://lubomirstejskal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=543750

2/ První: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem.“ Nehodil nikdo, všichni se vytrousili. Druhá – má opět dvě části. Ježíš jí řekl: „Ani já tě neodsuzuji.“ Znamená to, že na základě těchto slov Ježíš dal cizoložství zelenou? Nikoli. Druhá polovina odpovědí zní, a to je podstatné: Jdi a nehřeš více. Zdroj: http://lubomirstejskal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=543750

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama